Barn i landbruket

Rapporten er skrevet av prosjektleder og HLB-forsker Maria Almli. Forprosjektet har vært finansiert av Steigen og Nordland Bondelag, Nordland fylkeskommune og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Denne rapporten markerer avslutningen av forprosjektet Barn i landbruket. Forprosjektet har hatt som mål å kartlegge behovet for, og utarbeide et kunnskapsgrunnlag for et hovedprosjekt omkring temaet Barn i landbruket.

 

HLB Arbeidsrapport nr. 4 2018

Last ned rapporten her