Studentrådet er studentorganet på høgskulen og skal arbeide for studentane sine faglege, økonomiske, kulturelle og sosiale rettar, ønskje og krav.

Hannah Veie
Leiar

Nestleiar:

Sekretær: