Studentrådet er studentorganet på høgskulen og skal arbeide for studentane sine faglege, økonomiske, kulturelle og sosiale rettar, ønskje og krav.


Marte Dale
Leiar

Nestleiar: Tonje Berge Eikeland

Sekretær: Helene Tråsavik

Medlemmer:

Sissel Anita Kobro