Report on nature-based services in the Nordic countries

HGUt’s Rhys Evans has contributed to a major report on New Nordic nature-based services in conjunction with the University of Umeå in Sweden and University ...
Les mer →

Å læra verda å fø seg sjølv

Dag Jørund Lønning, professor/rektor HLB Industrilandbruket øydelegg planeten sine naturressursar i rekordfart. «Billeg mat» blir det heller ikkje av denne produksjonsforma. Snarare tvert om. Alternativet? ...
Les mer →

Konsument eller borgar? Grüne Woche og kampen om framtidslandbruket

Kampen om framtidslandbruket si sjel, kampen mellom det industrielle og det menneskenære, rasar over heile verda. Inne i messehallane på Grüne Woche må ein leita ...
Les mer →

Kunnskapen som snur om på det meste?

Av Dag Jørund Lønning, profesor/rektor HLB Debatten om mi nyleg framlagde Jordboka har handla for lite om kva betydning den nye kunnskapen om mold kan ...
Les mer →

Eit forsvar for klimautskjelte beitedyr

Av Dag Jørund Lønning, professor og rektor HLB Eit rekneskap har både inntekter og utgifter. Også klimarekneskapet. Om ein berre fokuserer på utgiftssida (utsleppa), vert ...
Les mer →

Landbruket treng heilt nye tankar og heilt nye grep[

Av professor og HLB-rektor Dag Jørund Lønning Framsida og baksida til norsk landbruk Framsida til norsk landbruk er fin. Maten er rimeleg trygg, og me ...
Les mer →

Kva er livets kjelde?

Av Dag Jørund Lønning, professor og rektor ved HLB Dag Jørund Lønning har tilbrakt delar av vinteren på Sri Lanka for å arbeida med eit ...
Les mer →

Demokratiet i krise?

Avstanden mellom menneske og makt aukar. Populismen vinn fram. Kva gjer me? Av professor Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Er ...
Les mer →

Om lokal mat og distriktsløftet som ikkje kom

Av professor Dag Jørund Lønning Satsing på nye matspesialitetar og lokal foredling skulle gje bygda og småskalalandbruket nye bein å stå på. Og ja, matspesialitetane ...
Les mer →

Tid for Jordboka

 Av professor Dag Jørund Lønning, rektor HLB Under oss finst eit lite kjent univers, beståande av milliardar av vesen me sannsynlegvis er avhengige av for ...
Les mer →

Den store kommunedeforma

«Reform» er endring til det betre. «Deform» er endring til det verre. Folk flest oppfattar kommunesamanslåing som det siste. Difor stemmer dei nei. Verre er ...
Les mer →

Nyskaping på garden. Kva det eigentleg handlar om

Av Dag Jørund Lønning, professor i nyskaping og bygdeutvikling og rektor ved HLB   Nyskaping er risikofylt og særs krevjande. «Løna» kan derimot vera uendeleg ...
Les mer →

Kommunereform og norsk motmakt

Av professor Dag Jørund Lønning Nok ein gong skal store samfunnsendringar pressast fram ovanfrå. Igjen er det sentralmakta, deira utvalde «ekspertar» og regionale allierte i ...
Les mer →

Lønning, Dag Jørund 2015: Permanence or change: What makes the world tick?

Lønning, Dag Jørund 2015: Permanence or Change: what makes the world tick? Journal of Human Values, vol 21, no 1.
Les mer →

Landbruk og vern. Kvifor så mange konfliktar?

Professor Dag Jørund Lønning med nytt innlegg på Landbruksbloggen. Tema denne gongen er landbruk og vernekonfliktar, og døma er henta frå HLB sitt eige forskingsarbeid ...
Les mer →

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar

Rektor ved HLB, Dag Jørund Lønning, har skrive ein rettleiar i lokalsamfunnsutvikling på oppdrag for konferansesamarbeidet mellom vestlandsfylka, Vestlandsk Vidsyn. Rettleiaren byggjer på modellen Lønning ...
Les mer →

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar. Utvikla på oppdrag for vestlandssamarbeidet Vestlandsk Vidsyn: Dag Jørund Lønning: Lokalsamfunnet som kreativ allmenning
Les mer →

Dag Jørund Lønning på web-TV: Menneske som ressurs for næringsutvikling

Rektor ved HLB, Dag Jørund Lønning, hadde 18.10 plenumsforedrag for fleire hundre politikarar frå Salten i Nordland. Tema var menneske som ressurs for næringsutvikling i ...
Les mer →

Mods som regionalt kultur- og identitetsfenomen

Dag Jørund Lønning: Kvifor forstår ikkje musikkritikarane ein tøddel av fenomenet Mods? Kronikk i Stavanger Aftenblad 13.06.12
Les mer →

Artikkel av Rhys Evans, 2010: ‘New virtue in virtuous forests: community woodlands in Scotland a decade on».

Evans, Rhys 2010: ‘New virtue in virtuous forests: community woodlands in Scotland a decade on.’ In Ambrose-Oji, B.,  and Fancett, K., (Eds.), 2011, Woods and ...
Les mer →

Artikkel av Rhys Evans (medforfattar) 2011: The Ghosts of Sailings Past: A Multimodal Essay of Ferry Mobilities.

Vannini, Phillip & R Evans 2011: The Ghosts of Sailings Past: A Multimodal Essay of Ferry Mobilities. Text by Phillip Vannini and Rhys Evans, Photographs ...
Les mer →

Artikkel av Rhys Evans (medforfattar) 2011: Haunting Technologies: Performing Memories of Place through Effervescent Mobilities

Vannini Phillip & R. Evans 2011: “Haunting Technologies: Performing Memories of Place through Effervescent Mobilities” in P Vannini Paola J, Ole B. Jensen, L Budd, and ...
Les mer →

Artikkel av Rhys Evans 2011: Case Study Methods for Sustainability Research

Evans, Rhys 2011: “Case Study Methods for Sustainability Research” in Franklin, A and Blyton, P (eds) Researching Sustainability: A Guide to Social Science Methods, Engagement ...
Les mer →

Å verdiskapa eller bli verdiskapt?

Rektor ved HLB Dag Jørund Lønning hadde ein kronikk i Bergens Tidende 06.02.11 om verdiskaping i bygdesamfunn.
Les mer →