Johan Barstad
– Samfunnsøkonom og samfunnsplanleggar

Johan Barstad er samfunnsøkonom og samfunnsplanleggar. Han er tilsett som seniorforskar ved HGUt.
Johan har arbeidd med problemstillingar kring lokal, kommunal og regional utvikling, offentleg økonomi og planlegging sidan 1989. I perioden 1997 til 2007 arbeidde han aktivt med samfunnsfagleg forsking innan skogfeltet, og har kompetanse i bruk av både kvantitative og kvalitative forskingsmetodar. Han har vore tilsett som forskar på Møreforsking Volda frå 1989 til 2007, og frå 2007 til 2011 som seniorforskar på Lærings- og meistringssenteret ved Helse Sunnmøre. Frå 2011 – ut august 2013 var han til sett i full stilling ved HLB. Frå september 2013 har han vore i hovudstilling som forskingsrådgjevar ved fagavdelinga, Helse Møre og Romsdal i Volda. Frå hausten 2015 var han tilbake i hovudstilling ved HLB og seinare HGUt.

Kontaktdetaljar:
Tlf: 92037327
Epost: [email protected]

CV – Johan Barstad