Johan Barstad er samfunnsøkonom og samfunnsplanleggar. Han er tilsett som seniorforskar ved HGUt.
Johan har arbeidd med problemstillingar kring lokal, kommunal og regional utvikling, offentleg økonomi og planlegging sidan 1989. I perioden 1997 til 2007 arbeidde han aktivt med samfunnsfagleg forsking innan skogfeltet, og har kompetanse i bruk av både kvantitative og kvalitative forskingsmetodar. Han har vore tilsett som forskar på Møreforsking Volda frå 1989 til 2007, og frå 2007 til 2011 som seniorforskar på Lærings- og meistringssenteret ved Helse Sunnmøre. Frå 2011 – ut august 2013 var han til sett i full stilling ved HLB. Frå september 2013 har han vore i hovudstilling som forskingsrådgjevar ved fagavdelinga, Helse Møre og Romsdal i Volda. Frå hausten 2015 var han tilbake i hovudstilling ved HLB og seinare HGUt.

Kontaktdetaljar:

Tlf: 92037327
Epost: [email protected]

 CV Johan Barstad