Bakgrunn

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er ei sjølveigande stifting med campus på Bryne i Rogaland med overordna mål om å vera ein sentral premissleverandør i den nødvendige overgangen til eit meir naturnært samfunn.

Fram til 31.12.19 heitte organisasjonen Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), og var organiserisert som samvirkelag. Endringa frå HLB til HGUt skjedde grunna offentlege krav til eigarform i privat høgskuleutdanning, men også for å sikra sjølvstende og akademisk fridom i forskings- og utdanningsarbeid.

Dagfinn Høybråten stod for den offisielle opninga av høgskulen 12. mai 2005. Same år vart høgskulen sikra eit lite offentleg tilskott via statsbudsjettet. Brorparten av inntektene til HGUt kjem i dag frå studentbetaling og fou-arbeid.

HGUt sitt viktigaste studietilbod er Bachelorutdanninga i nyskaping og regenerativ samfunnsutvikling. Denne er eineståande av sitt slag i Skandinavia.