HGUt samarbeider med Chemical University of Pardubice, Tsjekkia

I oktober 2023 holdt HGUt-ansatte Rhys Evans og Johan Barstad et siste prosjektmøte med våre partnere ved Chemical University of Pardubice, sammen med professor Jonathon ...
Les mer →

ECOAGE – Eldre sin kunnskap – Ungdomen si framtid

Sosial isolasjon og einsemd veit vi at har alvorlege konsekvensar for livskvalitet, for psykisk og fysisk helse, og for generell velvære. Ifølge WHO (2021) er ...
Les mer →

Nytt prosjekt: Kulturarv og formidling i Plonsk, Polen

A new dimension of culture in Płońsk The establishment of the Płońsk Region Museum in the former railway station building and the astronomical observatory with ...
Les mer →

HGUt med på storskala kulturarvsatsing i Romania

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er norsk partner i eit stort utviklingsprosjekt for å restaurera Marghiloman Manor, ein herregard rundt 100 kilometer søraust for Bucuresti. ...
Les mer →

Lokal utvikling i Lidsbark, Polen

Lokal utvikling i Lidsbark, Polen Johan Barstad og Rhys Evans frå HGUt besøkte nyleg Lidsbark, ein liten by, nordaust i Polen. Det regionale museet har ...
Les mer →

Turning tradition into Futures

Can future development – both societal and economic profit from including knowledge of cultural heritage into present-day projects and innovations. We at HLB think so, ...
Les mer →

Social Farming in Higher Education

SoFarEDU is an international project which will create a trans-national Higher Education curriculum and teaching materials for the field of Social Farming (SF). The project ...
Les mer →

HLB bidrar til å styrke høyere utdanning innen grønn omsorg (social farming) i Erasmus+-prosjekt

Førsteamanuensis ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), Rhys Evans, møtte nylig de europeiske partnerne på det andre møtet i prosjektet Social farming in higher ...
Les mer →

Ungarske forskarar på vitjing hos HLB

I førre veke var tre ungarske forskarar frå Szeged-universitet på vitjing hos HLB. Dr. Rhys Evans har saman med landbruks- og reiselivsforskarane jobba med å ...
Les mer →

Besøk fra Tsjekkia og Litauen

HLB har de siste årene hatt utviklingsorientert prosjektsamarbeid i både Litauen og Tsjekkia. Prosjektene har vært støttet med EØS-midler. Nylig besøkte delegasjoner fra disse to ...
Les mer →

How to succeed in horse tourism?

Horse tourism is a growing activity all around the world. How do you set up a horse business? What are the success criteria? What are ...
Les mer →

HLB som kunnskapspartnar i kyrkjerestaurering i Litauen

18.-19. Juli hadde professor Dag Jørund Lønning og dr. Rhys Evans verdiskapingskurs for lokalbefolkinga i bygda Kintai, i Litauen. Kurset er gjennomført som del av ...
Les mer →

HLB med verdiskapingskurs i Litauen

I samarbeid med partnerar i Litauen har HLB fått EØS-midlar til m.a. å gjennomføra fleire verdiskapingsseminar knytt til restaurering av gamle slott/herregardar og kyrkjer i ...
Les mer →

SISTRE –prosjektet: Internasjonale prosjektdeltakere fikk det beste av Jæren

Studenter og forelesere fra HLB’s samarbeidspartnere i Frankrike og Tyrkia, besøkte nylig Jæren for det aller siste prosjektmøtet i SISTRE-prosjektet. Ansvarlig for gjestene, førsteamanuensis Rhys ...
Les mer →

Kulturarvsamarbeid i Litauen

HLB innleiar hausten 2013 eit prosjektsamarbeid med The Lithuanian Association for Castles and Manors (LACM), ein organisasjon som arbeider for at dei mange herregardane, slotta ...
Les mer →

HLB leiar EU-prosjekt om læring

Det HLB-leia EU-prosjektet SISTRE hadde sitt første planleggingsmøte tidleg i november. Deltakarar frå Noreg, Frankrike og Tyrkia drøfta korleis ein pedagogisk kan leggja best mogleg til rette for vaksne ...
Les mer →

HLB leiar storsatsing på hesteturisme rundt Nord-Atlanteren

Kan me bruka våre tradisjonelle hesterasar rundt Nord-Atlanteren på nye måtar innanfor reiselivet? Dette er utgangspunktet for ei storsatsing på hesteturisme som HLB no skal ...
Les mer →

HLB med i europeisk utviklingsprosjekt

I sommar vart det klart at HLB er godkjend som ein av 9 partnerar i det europeiske erfaringsutvekslings- og læringsprosjektet Volare (Voice of the Learner as ...
Les mer →