Regenerativt landbruk (RL) – 30 stp.

Framtida sin matproduksjon må byggja på naturen sine eigne produktive krefter. Det utrulege økosystemet i matjorda representerer ein fantastisk ressurs for nyskaping innanfor landbruk og samfunnsutvikling.

I kurset Regenerativt landbruk utforskar me desse utviklingspotensiala. Me tek opp samspelet mellom menneske og dei mangfelte naturressursane i landbrukslandskapet, og går inn på alt frå konkrete driftsteknikkar for å støtta opp under og fremja naturmangfald til heilskapleg planlegging og forvalting.

Kurset byggjer på grunntankane i Jordboka, Jordboka II og Kompostboka av Dag Jørund Lønning, og er eit produkt av HGUt si særlege satsing på naturnære metodar/regenerativt landbruk. Kurset består av seks samlingar. Ei av samlingane er praksissamlinga på eit regenerativt gardsbruk.  Her blir det fokus på regenerative dyrkingsteknikkar og salsmodellar. Les meir om praksisveker her.

Studieplan Regenerativt Landbruk 2023

Pris 2024/2025

35 000 NOK

Studietilbod

I denne neven med mold kan det finnast opp til 1 trillion levande vesen.