Anders Lerberg Kopstad
– Prosjekttilsett forsker

Anders Lerberg Kopstad arbeider med utvikling av regenerativt landbruk. Hans fokusområde ligger innen systemtenkning og endringsprosesser i agroøkosystemet. Anders er spesialisert innen regenerativt beitebruk, planleggingsverktøyet Holistic Management og monitoreringsverktøyet Environmental Outcome Verification.

Anders er sertifisert Field Professional ved Savory Institute siden 2014 og har bred erfaring som rådgiver og underviser for bønder, forvaltning og organisasjoner i Norden. Anders har en mastergrad i agroøkologi, og har vært fagrådgiver i forskningsprosjekter innen landbruk og klima i Norge og Sverige for blant annet Statistisk sentralbyrå og Norsk Landbruksrådgivning. Anders har vært initiativtaker og delaktig i opprettelse av organisasjonen Regenerativt Norge og det Nordiske nettverk for Regenerativt landbruk, i tillegg til flere Reko matdistribusjons nettverk på Østlandet.

Utover sin stilling ved HGUt er Anders daglig leder i Audhumbla Ecosystem Engineering og den ideele organisasjonen Planet Recharge. Sammen med sin familie driver han gården Evig grønne enger på Ringerike.

Anders er prosjekttilsett forsker ved HGUt fra 01.01.21.

Kontaktdetaljar:
Epost: [email protected]