Kompostfest 2020 Bryne Mølle 14 mars I samband med utgjevinga av prof. Dag Jørund Lønning si nye «Kompostboka.
Akselererande klimaendringar og katastrofale naturmangfalds- og matjordstap tvingar oss alle til å tenkja nytt. Dette gjeld også i
Rapporten er skrevet av prosjektleder og HLB-forsker Maria Almli. Forprosjektet har vært finansiert av Steigen og Nordland Bondelag,
Dag Jørund Lønning, professor/rektor HLB Industrilandbruket øydelegg planeten sine naturressursar i rekordfart. "Billeg mat" blir det heller ikkje
Verdiskaping i ei lakseelv. Ei gjennomgang av no-situasjonen og potensialet i Bjerkreimselva Olav Eggebø HLB Arbeidsrapport 2, 2018
HLB har gjennomført eit forprosjekt om næringsutvikling basert på viltkjøt. Oppdragsgjevar har vore Norges Jeger og Fiskerforbund. Prosjektleiar
Av Dag Jørund Lønning, professor og rektor ved HLB Dag Jørund Lønning har tilbrakt delar av vinteren på
Avstanden mellom menneske og makt aukar. Populismen vinn fram. Kva gjer me? Av professor Dag Jørund Lønning, rektor
Av professor Dag Jørund Lønning Satsing på nye matspesialitetar og lokal foredling skulle gje bygda og småskalalandbruket nye
Dag Jørund Lønning og Johan Barstad 2016: Lokal mat for lokal utvikling. Mot Matregion Møre og Romsdal? HLB
 Av professor Dag Jørund Lønning, rektor HLB Under oss finst eit lite kjent univers, beståande av milliardar av
«Reform» er endring til det betre. «Deform» er endring til det verre. Folk flest oppfattar kommunesamanslåing som det
Av Dag Jørund Lønning, professor i nyskaping og bygdeutvikling og rektor ved HLB   Nyskaping er risikofylt og
Av professor Dag Jørund Lønning Nok ein gong skal store samfunnsendringar pressast fram ovanfrå. Igjen er det sentralmakta,
Førsteamanuensis Rhys Evans ved HLB er ute med ny bok: “The New Equine Economy of the 21st Century”.
Debatt- og fagboka Kva er nyskaping? Om fridom, skaparglede, framtid og fellesskap er no utgjeven på Boksmia forlag. Boka
“A Good Practice Guide to Equine Tourism,” is authored by Dr Rhys Evans og HLB, with Ingibjorg Sigurdardottir
Lønning, Dag Jørund 2015: Permanence or Change: what makes the world tick? Journal of Human Values, vol 21,
Jærsmiå. Prinsipp for nyskapande og berekraftig arealforvalting i jærregionen. Dag Jørund Lønning (redaktør) HLB Arbeidsrapport 3, 2015 Last
Hest som næring i Sandnes Kunnskapsgrunnlag for planlegging og strategiutvikling Rhys Evans HLB Arbeidsrapport 1, 2015 Hest i
Mobilisering – det å få andre med – er noko av det vanskelegaste i alt utviklingsarbeid. Dette er
Evalueringsrapporten er skriven av Håvard Teigen og Eli Janette Fosso Last ned
«Piper og maser støtt.» «Vi har koblet det ut!» Brukarerfaringar med brannvarslingsanlegg i landbruket Olav Eggebø HLB Arbeidsrapport
Johan Barstad, 2014: Jæren Vannområde. Ei organisasjonsevaluering. HLB Arbeidsrappport 1, 2014. Last ned
Professor Dag Jørund Lønning med nytt innlegg på Landbruksbloggen. Tema denne gongen er landbruk og vernekonfliktar, og døma
Arbeidsrapporten MedLivogLyst summerer opp erfaringar med lokalsamfunnsutviklingsarbeid i kommunane i Hordaland. Rapporten er skriven av førsteamanuensis Eli Janette
HLB Arbeidsrapport nr 2, 103. Første delrapport i fou-prosjektet "Landbruksbyen Sandnes". Last ned
Korleis etablera gode rammer for lokale utviklingsprosjekt? Dette er tema i denne sluttevalueringa av prosjektet "Liv i fjøsan.
Korleis etablera gode rammer for lokale utviklingsprosjekt? Dette er tema i denne sluttevalueringa av prosjektet "Liv i fjøsan.
Rektor ved HLB, Dag Jørund Lønning, har skrive ein rettleiar i lokalsamfunnsutvikling på oppdrag for konferansesamarbeidet mellom vestlandsfylka,
Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar. Utvikla på oppdrag for vestlandssamarbeidet Vestlandsk Vidsyn: Dag Jørund Lønning: Lokalsamfunnet som kreativ allmenning
Studentarbeida frå prosjektet Med gründerblikk på bygderessursar er samla i ein eigen sluttrapport. Studentane frå HLB og HiL
Rektor ved HLB, Dag Jørund Lønning, hadde 18.10 plenumsforedrag for fleire hundre politikarar frå Salten i Nordland. Tema
Dag Jørund Lønning: Kvifor forstår ikkje musikkritikarane ein tøddel av fenomenet Mods? Kronikk i Stavanger Aftenblad 13.06.12
I denne arbeidsrapporten presenterest resultatet frå ei landsomfattande undersøking om holdningar og assosiasjonar til Jæren, landbruk, jordvern og
Dag Jørund Lønning (red), Johan Barstad og Rhys Evans, 2012: Tilflytting til utkant-Noreg? Tilflyttingsbygda Finnøy viser veg. HLB
Evans, Rhys 2010: ‘New virtue in virtuous forests: community woodlands in Scotland a decade on.’ In Ambrose-Oji, B.,
Vannini, Phillip & R Evans 2011: The Ghosts of Sailings Past: A Multimodal Essay of Ferry Mobilities. Text
Vannini Phillip & R. Evans 2011: “Haunting Technologies: Performing Memories of Place through Effervescent Mobilities” in P Vannini Paola
Evans, Rhys 2011: “Case Study Methods for Sustainability Research” in Franklin, A and Blyton, P (eds) Researching Sustainability:
HLB gjennomfører ei følgjeevaluering av Fylkesmannen i Nordland sitt pilotprogram "Liv i fjøsan - fra tomme fjøs til
Samfunnsforskaren både kan og bør verta ein meir aktiv aktør i utviklingsprosessar, seier HLB-rektor Dag Jørund Lønning i
Ei gruppe av HLB sine studentar innan årsstudiet i Nyskaping og bachelorstudiet i Bygdeutvikling har skreve eit spennande
Rektor ved HLB Dag Jørund Lønning hadde ein kronikk i Bergens Tidende 06.02.11 om verdiskaping i bygdesamfunn.
HLB lanserer ny modell for bygdeturisme Korleis kan reiseliv gjerast til vekstnæring i bygde-Noreg? HLB sin nye forskingsrapport