Olav Sande – styreleiar
Tone Åslaug Kringeland – nestleiar
Mirjam Ydstebø – medlem
Ola Hedstein – medlem
Marte Dale – studentrepresentant
Rhys Evans – tilsette sin representant

Varamedlemmer

Johan Barstad  – vararep. for dei tilsette