Økonomi og Samfunn (ØKS) – 30 stp.

Å forstå korleis økonomi påverkar prosessane i samfunnet er avgjerande når ein skal jobbe med endringsprosessar og utviklingsarbeid. Kurset gir ei grunnleggande forståing av økonomifaget og økonomisk metode i eit samfunnsperspektiv. Studentane skal sjå nærare på framveksten av økonomifaget og korleis faget har utvikla seg i tråd med dei utfordringar som er knytte til dei ulike samfunnstypar og utfordringar.

Sentrale tema er:

• Teori for økonomisk verksemd

• Marknadsimperfeksjonar og økonomiske modellar

• Internasjonal økonomi

• Bedriftsøkonomisk forståing

• Aktuelle lover og rettstilhøve

Studiet består av seks samlingar. Ei av samlingane er praksisveke til ein utvalt region i Europa. Les meir om praksisvekene her.

Pris 2021/22: 30 000 NOK

Søk opptak her.

Studieansvarleg: Johan Barstad