Årsmøtet vel blåst! HLB retter blikket mot utviklingsmuligheter rundt naturnær matproduksjon

I det sjarmerende Serigstadbygget, midt i sentrum av jærhovedstaden Bryne, holdt Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) sitt årsmøte mandag 12. mars. Høsten 2017 flyttet nemlig høgskolen sine kontorer fra Særheim til den gamle ullvarefabrikken. Hovedsaker, i tillegg til formelle årsmøtesaker, var HLBs satsing på regenerativt landbruk.

Rektor Dag Jørund Lønning ønsket forsamlingen velkommen til Veslestova og benyttet anledningen til å fortelle om mulighetene arbeidet med Jordboka har skapt for fremtidig utdanning og forskningsarbeid ved HLB (publisert i 2017). Jordboka setter menneske og mold i fokus, og legger spesielt vekt på hvordan mennesket kan ta vare på det fantastiske universet i jorda ved å spille på lag med naturen. Boka har vekket enorm interesse for denne kunnskapen og gitt fantastiske utviklingsmuligheter for fagmiljøet ved høgskolen. Lønning forklarer at naturnær matproduksjon vil stå sentralt i forskingsarbeidet fremover, og høgskolen skal i gang med et nytt kurs på feltet allerede til høsten.

Kan – og i så tilfelle hvordan kan – HLB bidra til en regional bærekraftig utvikling i fylket? Dette var tema for det faglige innlegget som ble holdt av leder for regional og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune, Anja Berggård Endresen. Hun omtaler HLB som en spydspiss innen samfunnsutvikling, og peker på at det ligger et enormt samarbeidspoteniale mellom aktørene. – Sammen med HLB kan vi nå klimamål på andre måter enn gjennom planarbeid, påpeker hun og refererer til den nye klimaloven. Styret ved HLB fulgte opp med å invitere RFK til å lage en langsiktig samarbeidsstrategi med høgskolen.

Styreleder Odd Arild Kvaløy loset alle de oppmøtte trygt gjennom sakslisten for kvelden. 238 andelsstemmer var representert i Veslestova på HLB, og det ble rom for god diskusjon og dialog rundt både utfordringer, fremtidsplaner- og muligheter for høgskolen.

 

 

 

Siste post på årsmøtet var valg av styremedlemmer. Det ble ingen endringer i styret for 2018:

Styreleiar:           Odd Arild Kvaløy (Attval)

Nestleiar:            Bjørg Tysdal Moe (Attval)

Styremedlem:   Ola Hedstein (Attval)

Styremedlem:  Jofrid Torland Mjåtveit (Attval)

 

Varamedlem:

  1. Olav Røysland (Attval)
  2. May-Sissel Nodland (Attval)
  3. Solbjørg Tveit Wiig (Attval)

 

Nyttige lenker på hlb.no:

Styret HLB

Dokumentasjon til HLBs årsmøte 2018