Lokal mat for lokal utvikling. Mot Matregion Møre og Romsdal?

Dag Jørund Lønning og Johan Barstad 2016: Lokal mat for lokal utvikling. Mot Matregion Møre og Romsdal? HLB Arbeidsrapport 1, 2016.

Denne rapporten drøftar korleis lokal mat kan bli viktigare i lokal og regional verdiskaping. Last ned rapporten.