Kva er eigentleg Jæren? HLB Arbeidsrapport nr 1, 2012

I denne arbeidsrapporten presenterest resultatet frå ei landsomfattande undersøking om holdningar og assosiasjonar til Jæren, landbruk, jordvern og landskapskonfliktar. Arbeidsrapporten er del av HLB sitt fou-prosjekt «Kva er Jæren? Verdien av det landbruksproduserte jærlandskapet for andre brukargrupper».

Arbeidsrapporten kan fritt lastast ned her