HLB Arbeidsrapport nr 1, 2011: Nytt liv i gamle løer?

HLB gjennomfører ei følgjeevaluering av Fylkesmannen i Nordland sitt pilotprogram «Liv i fjøsan – fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner». Programmet skal produsera kunnskap om korleis dei mange tomme driftsbygningar i Nordland og landet forøvrig eventuelt kan takast i bruk til nye næringsformål, og resultata frå satsinga vil vera relevante for alle som ønskjer å ta ressursen tomme fjøs i bruk.

Prosjektleiar for følgjeevalueringa, Dag Jørund Lønning, har skrive midtvegsrapporten frå arbeidet.

Last ned