Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar

Rektor ved HLB, Dag Jørund Lønning, har skrive ein rettleiar i lokalsamfunnsutvikling på oppdrag for konferansesamarbeidet mellom vestlandsfylka, Vestlandsk Vidsyn. Rettleiaren byggjer på modellen Lønning har utvikla gjennom mange år som bygdeutviklingsforskar, innovasjonsallmenningen.

Rettleiaren kan lesas eller lastast ned frå Vestlandsk Vidsyn sitt fagbibliotek.

Lenk til rettleiar i lokalsamfunnsutvikling.