Landbruk og vern. Kvifor så mange konfliktar?

Professor Dag Jørund Lønning med nytt innlegg på Landbruksbloggen. Tema denne gongen er landbruk og vernekonfliktar, og døma er henta frå HLB sitt eige forskingsarbeid rundt kampen om jærlandskapet.

Les innlegget via Norsk Landbrukssamvirke sine heimesider. Innlegget er og publisert på Nationen si heimeside.