HLB bidrar til å styrke høyere utdanning innen grønn omsorg (social farming) i Erasmus+-prosjekt

Førsteamanuensis ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), Rhys Evans, møtte nylig de europeiske partnerne på det andre møtet i prosjektet Social farming in higher education (SoFarEDU). I prosjektet skal det utvikles læreplaner for høyere utdanning innen grønn omsorg (social farming). Læreplanene skal tilpasses en bachelorgrad på området, og være relevante på tvers av landegrenser. Et av hovedmålene med arbeidet er å forbedre kvalitetsstandarden innen grønn omsorg (social farming) i Europa.

 

Samarbeidspartnere fra Tyskland, Slovakia, Tsjekkia, Østerrike og Ungarn møttes i den tyske byen Eberswalde. I tillegg til å evaluere resultater fra første forskningsrunde, ble forskningsagendaen for andre del av prosjektet avtalt. Det ble også tid til å besøke Die Kuhhorster, en gård på 500 hektar utenfor Eberswalde, hvor 75 personer med ulike helseutfordringer deltar i driften. Dette var et inspirerende og lærerikt besøk, og HLB er glad for å være med å forme dette viktige arbeidet.