Bryne som regionsenter. Om gjerestader, verestader og gjereverestader

Kva er eit regionsenter? Og kvalifiserer Bryne i realiteten til ei slik nemning? Korleis kan me løysa arealkonfliktane som oppstår rundt etableringar i eller utanfor sentrum?

HLB presenterer ein ny måte å tenkja senter- og regionutvikling i Arbeisrapporten «Regionsenteret Bryne. Om gjerestader, verestader og gjereverestader»

Arbeidsrapport Bryne regionsenter endeleg