Close

Johan Barstad

Lanseringsfest for “Første Losebok. Naturanto”

Velkomne til lanseringsfesten “Grøn laurdag i mørk november” I samband med lanseringa av prof. Dag Jørund Lønning si nye Første Losebok. Naturanto, inviterer Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) til arrangementet «Grøn laurdag i mørk november». Tid og stad: Bryne Mølle laurdag 27 november kl. 10.30 – 16.00 Billett kr 250,- kan kjøpast her. Boka utforskar Continue Reading

Nytt prosjekt: Kulturarv og formidling i Plonsk, Polen

A new dimension of culture in Płońsk The establishment of the Płońsk Region Museum in the former railway station building and the astronomical observatory with planetarium in the historic water tower are the main tasks to be carried out under the project entitled “Improving access to cultural resources in Płońsk”. But not only. The new Continue Reading

HGUt med på storskala kulturarvsatsing i Romania

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er norsk partner i eit stort utviklingsprosjekt for å restaurera Marghiloman Manor, ein herregard rundt 100 kilometer søraust for Bucuresti. Høgskulen skal samarbeida med med National Institute for Heritage (RO), Sonoro Assocation (RO) og The Paper Mill Association (RO) i ei satsing som blir støtta med meir enn 2 millionar Continue Reading

Lokal utvikling i Lidsbark, Polen

Lokal utvikling i Lidsbark, Polen Johan Barstad og Rhys Evans frå HGUt besøkte nyleg Lidsbark, ein liten by, nordaust i Polen. Det regionale museet har invitert oss til samarbeid om ein søknad om EØS-midlar til lokalt restaureringsarbeid. I ein slik søknad må prosjektdeltakarane presentere eit gjennomført opplegg for å bruke restaureringsprosessen til å involvere lokale Continue Reading

Korleis kan norsk vilt gje meir næringsutvikling?

HLB har gjennomført eit forprosjekt om næringsutvikling basert på viltkjøt. Oppdragsgjevar har vore Norges Jeger og Fiskerforbund. Prosjektleiar for oppdraget har vore seniorforskar Johan Barstad. Rapporten ligg no føre. Eit hovedfunn er at verdikjeder innanfor vidarefordeling og sal av vilt må vera lokale for å vera effektive. Lokalsamfunnet må spela ei viktig rolle. Det finst Continue Reading

Verdiskapingspotensialet bør avgjera kvar Landbruksdirektoratet skal liggja

Det å flytta statlege arbeidsplassar ut frå Oslo kan gje ein betydeleg verdiskapingseffekt, skriv ei forskargruppe frå HLB i  rapporten “Kvifor Landbruksdirektoratet bør bli eit verdiskapingsdirektorat”. Landbruksdirektoratet bør lokaliserast der verdiskapingseffektane blir størst, held forskarane fram, og konkluderer med at Jæren vil vera det beste alternativet. Jæren gir stor nærleik til heile verdikjeda i det Continue Reading