Norske statistikkkjelder

–    Statistisk sentralbyrå
Statlegdreve norsk statistikk byrå, som dekkjer det meste.

–    Norsk Senter for Forskningsdata
Hjelp til datainnsamling for forskarar og studentar.

–    Stavanger-statistikken
“Leksikon” for tal for heim, skule, næringsliv og offentleg administrasjon i Stavanger og regionen rundt.

–    Statistikknett
Omfattande analyse av norsk reiseliv med statistikk.

Internasjonal statistikk

–     OECD
Internasjonalt statistikknettside knytt til ei lang rekkje tema.

–    Eurostat
Statistikkoversikten til EU. Samanlikningstal innad i EU og EØS.

– The World Factbook
Statistisk fakta frå heile verda dreve av amerikanske Central Intelligence Agency.