–    Retriever
Heile artiklar frå meir enn 100 norsk aviser og andre nyheitskjelder.

–    Forsidene.no
Ei oversikt over norske avisframsider, med lenkjer til alle avisene.

–    Online Newspapers
Omfattande ressurs for aviser frå heile verda.

–    Onlineaviser
Oversikt over dei fleste aviser og skrift frå skandinavia.