Maria Almli har bred erfaring med lokalsamfunnsanalyser og har jobbet med regionalt utviklingsarbeid på ulike nivå og på tvers av ulike fagsektorer. I tillegg til arbeid med ressursbaserte næringer, var hun i 2011 manusforfatter og programleder i reportasjefilmen «Det skjer i Nord-Norge» som hadde til hensikt å vise muligheter også i alternative bygdenæringer. Etter dette har hun jobbet mer med media med tanke på å fremme gode fortellinger fra små steder.

Maria kommer fra stilling som seniorrådgiver ved KUN senter for kunnskap og likestilling, og har særlig blikk for mangfold, integrering og kjønnsulikheter i regionalt utviklingsarbeid. Hun har også prosjektledererfaring fra offentlig sektor og forebyggende arbeid mot ungdom..

Med fagbakgrunn i sosiologi, samfunnsplanlegging og pedagogikk, er Maria tilknyttet Universitetet i Nordland, hvor hun arbeider med PhD-avhandling i sosiologi, med temaet bygd og presentasjoner av livet på bygda.

Maria har siden 2011 også hatt et enkeltpersonsforetak hvor hun har holdt inspirasjonsforedrag om bygdeliv basert på egne erfaringer, med særlig fokus på muligheter knyttet til natur – og friluftsliv. Maria sitter i styret for Norges jeger- og fiskerforbund og er nesteleder i Friluftsrådenes Landsforbund.

Maria er for tiden i permisjon fra sin stilling ved HGUt.

Kontaktdetaljar:

Tlf. 41647747
E-post: maria@hgut.no

CV Maria Almli