01-00-2014 – Smir mens jernet er varmt – Næring på Jæren

01-13-2014 – Kafedialog om Hamarøysamfunnet – NordSalten

01-22-2014 – Må bli bedre på næring – Avisa Nordland.pdf

01-24-2014 – Stort engasjement – NordSalten.pdf

01.29.2014 – Listhaug sier landbruket har et imageprobelem – nrk.no

02-10-2014 – Film skal lokke folk til bygdene – Bergens Tidende.pdf

02-11-2014 – Til Hellesøy for å studere bygdeutvikling – vestnytt.pdf

02-15-2014 – Vil ha bønder i byen – Næring i Sandnes

02-28-2014 – Klepp-professor refsar Listhaug i krass kronikk – Jærbladet

03-01-2014 – Om å sjå Nordland frå Bodø – Avisa Nordland.pdf

03-04-2014 – Lønning frontar landbrukssamarbeid – Jærbladet

03-12-2014 – Ein ny vår for svarthalespoven – Jærbladet.pdf

03-12-2014 – Får 1.5 millionar kroner til arealprosjekt – Jærbladet

03-19-2014 – Vil ha samarbeid om fuglevern – Nationen.pdf

03-20-2014 – Ideologi bør holdes langt unna landbruket – Bondebladet.pdf

03-23-2014 – Inspirerande LivOgLyst-møte i Samfunnshuset – stordnytt.no

03-23-2014 – Myldra av gode idear – Sunnhordland

03-26-2014 – Skyttargravspolitikk – Stavanger Aftenblad.pdf

04-01-2014 – Kom aprilspøken ein dag for tidleg? – framtida.no

04-04-2014 – Kampen om Jæren – Bondevennen.pdf

05-15-2014 – Alvorleg trussel – Firda.pdf

05-22-2014 – Vil styrke dialogen – Bondebladet.pdf

06-01-2014 – Demokratiarbeid på heimebane – neitileu.no

06-04-2014 – Partnership opportunity to create masters degree in Rural Dev. – ICDE.org.pdf

07-17-2014 – Ur-kua i fare for å bli utrydda – NRK.no

07 – 25 – 2014 – Landbruksprofessor: Ikke fjern bygdeutviklerne – NRK.no

07-30-2014 – Bygdeutvikling på topp – Jærbladet.pdf

07-30-2014 – Elotec vil snu bondemisnøyen – Jærbladet.pdf

08-15.2014 – Vern gjennom dialog og informasjon – Bondevennen

08-20-2014 – Bønder og utbyggjarar skal opp av skyttargravene – jbl.no

08-21-2014 – Lønning mante til samarbeid mellom gamle fiendar – jbl.no

08-21-2014 – Fylkeskånå imponert over prinsipperklæring – jbl.no

08-21-2014 – Les kva partane har blitt samde om – jbl.no

08-21-2014 – Stappfullt rådhus høyrer på ord om jord – jbl.no

08-22-2014 – Fra skyttargrav til dialog – Nationen

08-22-2014 – Bønder havner i krysspress – Aftenbladet

08-22-2014 – Overveldande vilje til dialog i Klepp rådhus – Bondevennen

08-07-2014 – Slår alarm om brannalarmar. Bondebladet.

07-28.2014 – Kritikk mot brannanlegg. Grannar.

08-06-2014. Problemer med alarmer. Haugesunds Avis.

08.08.2014. Brannanlegg reddar liv. Bondebladet.

09.04.14. Kampen om rampelyset. Leiar Bondevennen.

09.04.14. Smir ut nytt jordvernverktøy. Bondebladet.

09.05.14. Kunnskap for utvikling. Regionalnytt nr 5/14. Kommunaldep sitt nyheitsskriv.

09.11 – Lønning blir ekspert for EU – Sunnhordland.

09.18.14 – Lærar skule på Jæren – Jærbladet

09.23 – Fra bygd til levende bydel – Sandnesposten

09.23 – 115 på Landsbykonferansen – Randaberg Kommune

10.02.2014 – DRIVING RURAL INNOVATION IN THE CZECH REPUBLIC – eeagrants.org

10.03 – Vil ha større strategi for lokalmat – Bondevennen

10.03 – Matkultur og lokal verdiskaping – Bondevennen

10.10 – Jordvern er viktigare enn lokaldemokratiet – Bondevennen.

09.10 – Jordvernkonferanse i gang – Jærbladet.

10.10 – Regjeringen utreder jordvernstrategi – Stavanger Aftenblad

10.22 – Her er våre ny bloggarar – jbl.no

10.25 – Få fram det positive ved landbruket – Høyangerportalen / Ytre Sogn

11.03 – Gjev ut manual for fornying av lokaldemokratiet – Sunnhordland 03.11.14

11.04 – Har skrevet oppskrift på lokaldemokrati – Nationen

11.07 – Bolyst på Helgeland – Helgelands Blad

11.10 – Eigarskap gir ansvar for det som skjer – Jærbladet

11.11 – Vil skapa meir demokrati i bygda di – framtida.no / startsida.no

11.19 – Den norske bonden er i skvis – landbruk.no

11.21 – Den norske bonden er i skvis – Nationen

11.24 – Vil skapa meir demkrati i bygda di – Bladet Sunnhordland.

11.28 – Dagens gjest Dag Jørund Lønning – Her og nå NRK

11.28 – Forsvar for folks fornuft – Stavanger Aftenblad

12.02 – Bygdeeksperten si suksessoppskrift: Må la folk engasjera seg frå starten – Bladet Sunnhordland.

12.08 – Kåring av årets landbruksblogger: Lønning, Håskjold og Smedshaug i tet – Nationen.no

12.12 – Bolyst og mobilisering i Syv Søstre Natur og Kulturpark. Bonde og Småbruker

12.17 – Bønder utset for umenneskeleg press – Nationen

12.17 – Bønder får opphevet slåtteforbud – Aftenbladet

12.17 – Berre ein fugl – Aftenbladet

12.17 – Engasjement for Vikjo kan ikkje vedtakast. Sunnhordland.

12.24 – Maria Almli til HLB. Avisa Nord-Salten.

12.27 – Då bøndene fekk eigen høgskule. Aftenbladet.