01-28-2012 – Gratis foredrag med guru innen lokalsamfunnsutvikling – Arbeidets Rett

02-14-2013 – Norsk støtte en livbøyle – regjeringen.no Europaportalen.pdf

02-20-2013 – Få studentar, men dei me har er veldig flinke – Studenttorget

02-20-2013 – På denne skolen fikk 39 prosent karakteren A – Aftenposten

02-25-2013 – På karaktertoppen – Jærbladet

03-14-2013 – Liv i fjøsan med Låwe i Steigen – Nationen

04-05-2013 – Tomme løer i ny bok – Bonde og småbruker.pdf

04-17-2013 – Vikjo treng ungdommar – Sunnhordland

04-18-2013 – Landbruk er mykje viktigare enn husbygging på jæren – Norsk Landbruk

04-19-2013 – Bokslipp i låven – Avisa Nordland.pdf

04-22-2013 – Boklansering og besøk i Steigen – Nordland Fylkeskommune nfk.no.pdf

04-28-2013 – Boklansering avsluttet Liv i fjøsan – NordSalten

05-16-2013 – Bygdeforskar med krass kritikk mot bygdeutviklinga – Nationen

05-26-2013 – Time Bondelag arrangerte Landbruksdebatt Sundag 26. Mai på Jærdagen – bondelaget.no

06-00-2013 – Landbruket må gjøre seg mer relevant – Næring på Jæren

08-14-2013 – Jærbønder samarbeider om fuglevern – Nationen

08-14-2013 – Turisme kan hjelpa fjordingen – Bonde og Småbruker.pdf

08-19-2013 – Jærsk tankesmie går løs på arealkonflikt – Stavanger Aftenblad

08-20-2013 – Landbruket får eigen tenkjetank: Jærsmiå – Nationen

08-21-2013 – Ny tankesmie for landskapsutvikling startar på Jæren – forskning.no.pdf

09-13-2013 – Blogg: Landbruk er for viktig til å bli overlatt til politikarar – landbruk.no

10-13-2013 – Bøndene er elendige informanter – Stavanger Aftenblad.pdf

10-13-2013 – Heller matvern enn boliger – Aftenbladet.pdf

10-13-2013 – Seland og Wirk – Et tydelig signal fra folk flest – Stavanger Aftenblad.pdf

10-30-2013 – Fylkesnytt frå Rogaland 2/2013 – regjeringen.no

10-30-2013 – Kampen om jærlandskapet – Stavanger Aftenblad.pdf

11-14-2013 – Han blir første professor i sitt slag – Stavanger Aftenblad.pdf

11-27-2013 – Frå lastebilsjåfør til forskar – Jærbladet.pdf

11-30-2013 – Bygdene vil leva om dei vil – Stavanger Aftenblad.pdf

12-06-2013 – Professor Lønning – Sunnhordland.pdf

12-06-2013 – Tror på åpne dører og levende bygder – Nationen.pdf

12-09-2013 – Fyrste professor i bygdeutvikling – Jærbladet.pdf

12-14-2013 – Første professor i bygdeutvikling – Nationen.pdf

12-20-2013 – Professor i nyskaping og bygdeutvikling – Bondevennen.pdf

12-27-2013 – Ein sveisen professor – Sunnhordland.pdf