01-08-2012 – Med bygdenæring på dagsordenen – Sogn Avis.pdf

01-10-2012 – Lønning styreleier i Rogaland Landbrukspark – Sunnhordland.pdf

01-10-2012 – Noregs største kompetansesenter for landbruk etablert – Bondebladet

01-18-2012 – Utkant-Noreg bør læra av Finnøy – Framtida.no

01-18-2012 – Forskarar: Utkant-Noreg kan lykkast med tilflytting – Nationen

01-20-2012 – Folket faktor for suksess – Øyposten.pdf

01-20-2012 – Hamsun har satt Hamarøy på kartet – Avisa Nordland.pdf

01-23-2012 – Samarbeid for mer lønnsomt landbruk – Jærbladet.pdf

01-24-2012 – Privat høgskule på Særheim – Klepp Kommune.no

01-27-2012 – Hestetrukket vækst i nordatlantisk turisme – NORA

03-01-2012 – Nyskapende bygdeutvikling – Økologisk Landbruk nr. 3.pdf

03-07-2012 – En av tre mener grønn utdanning er et smart valg – Nationen.pdf

03-15-2012 – Skal fjordhesten overleve i framtida må folk tene pengar på han – NRK Sogn og Fjordane.pdf

03-17-2012 – Tung symbolikk – Nationen.pdf

03-21-2012 – Fekk sjokk då han kom heim til Vikjo – Sunnhordland.pdf

03-21-2012 – Forside – Sunnhordland.pdf

03-21-2012 – Prega av forfall – Haugesunds Avis.pdf

03-22-2012 – Ein viktig debatt – Sunnhordland.pdf

03-27-2012 – Få med alle på laget – Helgeland Arbeiderblad

04-11-2012 – Kva kan gjerast med Leirvik sentrum – Sunnhordland.pdf

04-11-2012 – Liv i sentrum – Sunnhordland.pdf

04-13-2012 – Eg vil ha blomar og grøne lunger i sentrum – Sunnhordland.pdf

04-13-2012 – Jæren er landbruk og bygd – Jærbladet

04-13-2012 – Nordmenn slår ring om jærlandbruket – Stavanger Aftenblad

04-13-2012 – Sterk støtte til landbruket på Jæren – Bondebladet

04-14-2012 – Jæren under lupen – Nationen.pdf

04-16-2012 – Folket vil verne landbruket – Jærbladet.pdf

04-16-2012 – Jæren bør satse på landbruket – NRK Rogaland

04-16-2012 – Jæren er matproduksjon! – Bedre Gardsdrift

04-18-2012 – Jæren er matproduksjon – regjeringen.no

04-19-2012 – Jæren er matproduksjon – StavangerAvisen

04-29-2012 – Høgskule på Jæren i landstoppen – Bondebladet

05-01-2012 – Finnøy Tilflyttingsbygda – Brosjyre Finnøy Grendelag.pdf

05-03-2012 – Sammen om kompetanseheving – landbruk.no Norsk Landbrukssamvirke.pdf

05-08-2012 – Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling er best i landet på samfunnskontant – Norsk Landbruk.pdf

05-10-2012 – Høgskulen på Særheim i landstoppen – Bondebladet.pdf

05-18-2012 – Bøndene og Sp tener på brotet – Framtida.no

05-18-2012 – Forskar seier brotet i jordbruksoppgjeret vil gange bøndene og Sp i 2013 – nationen.pdf

05-21-2012 – Bondeopprøret kan hjelpe Senterpartiet – NRK Rogaland

05-31-2012 – Skal evaluera EU-program – Sunnhordland.pdf

06-07-2012 – EU-oppdrag for Lønning – Bondebladet.pdf

06-18-2012 – Fyrst ute med ny utdanning – Jærbladet.pdf

09-11-2012 – Lokalmiljø og positivt engasjement viktig for vellukka innovasjon i Bygde-Noreg – Nationen.pdf

10-10-2012 – Glede på Særheim – Jærbladet.pdf

11-02-2012 – Change is happening – YPLD Young Professionals in Local Development.pdf

11-08-2012 – Fleire burde få opp augo for bygda – Framtida.no

12-04-2012 – Sjokkert over kreativitetsmåling – Framtida

12-15-2012 – Sparker i gang ny SUM-messe – Arbeidets Rett