Gratulerer til nye bachelorkandidater!

Seks nye bachelorkandidater presenterte bacheloroppgavene sine 10 juni. Dette er Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) sitt sjette kull med bachelorkandidater i nyskaping og samfunnsutvikling (tidligere: BA bygdeutvikling).

Bacheloroppgaven er en del av kurset Nyskaping og samfunnsarbeid. Studentene har brukt pensumlitteratur og gjennomført egne feltarbeid som utgangspunkt for oppgaven.

Disse oppgavene ble presentert:

Jørn Skaarud-Aarsland : « Hjort er hjort – eller? – Omdømmebygging i hjortenæringen»

Kari Mostad: «Flyktningar og bygdeutvikling – Om busette flyktningar i Kvam, dei offentlege rammene og nokre flyktningar sine betraktningar»

Maria-Bernadette Meyer: «Etisk og bærekraftig tekstilproduksjon – Et nyskaping- og samfunnsutviklingsperspektiv med fokus på norsk ull som ressurs i et grønt skifte»

Anne Line Killingtveit: « Fra frø til fell – Å starte med næringsutvikling på gården. Om lokal egenart, utvikling, forankring, bærekraft og produksjon»

Lovise Hetland: «Nisjeprodukter i samfunnet – Veien fra produktets opprinnelse til marked»

Anne Lamberg Opsahl: «Nyskaparen og landbrukskontoret»

Etter presentasjonene ble det holdt sommeravslutning med lunsj, utdeling av vitnemål og fotografering. To nye verdensborgere har også fått være med på forelesninger dette året, enten i mammas mage eller på fanget. De fortjente også en liten hilsen fra HLB som takk for deltakelsen, vi håper å få se bilde av dem i de nye HLB-trøyene sine.

Les mer om studier ved HLB her