A new dimension of culture in Płońsk The establishment of the Płońsk Region Museum in the former railway
Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er norsk partner i eit stort utviklingsprosjekt for å restaurera Marghiloman Manor, ein
Høgskulen for grøn utvikling, ved professor Dag Jørund Lønning, skal dei tre komande åra leia arbeidet med å
Kompostfest 2020 Bryne Mølle 14 mars I samband med utgjevinga av prof. Dag Jørund Lønning si nye «Kompostboka.
Akselererande klimaendringar og katastrofale naturmangfalds- og matjordstap tvingar oss alle til å tenkja nytt. Dette gjeld også i
Kva er eit regionsenter? Og kvalifiserer Bryne i realiteten til ei slik nemning? Korleis kan me løysa arealkonfliktane
SoFarEDU is an international project which will create a trans-national Higher Education curriculum and teaching materials for the
Radikale politiske grep må til for å stoppa attgroing og landbrukspessimisme i verdsarvområda i vestlandsfjordane    Av Dag
I førre veke var tre ungarske forskarar frå Szeged-universitet på vitjing hos HLB. Dr. Rhys Evans har saman
- Den beste måten å styrka jordvernet på, er å verta langt tydelegare på samfunnsnytte over tid, sa
Skal nedbygging av matjord i det heile vera mogleg? Kva krav skal stillast til utbyggar? I det HLB-leia
HLB har de siste årene hatt utviklingsorientert prosjektsamarbeid i både Litauen og Tsjekkia. Prosjektene har vært støttet med
I den nye rapporten Lokal mat for lokal utvikling, ser professor Dag Jørund Lønning og seniorforskar Johan Barstad
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling leiar arbeidet med å laga eigen strategi for lokalmat og reiseliv i Møre
Hvorfor deltar barn mindre på gårdene nå enn før? Hvilke konsekvenser har det? Er det ønskelig? Hva gjør
Horse tourism is a growing activity all around the world. How do you set up a horse business?
18.-19. Juli hadde professor Dag Jørund Lønning og dr. Rhys Evans verdiskapingskurs for lokalbefolkinga i bygda Kintai, i
Jærsmiå si prinsipperklæring om næring, friluftsliv og vern vart overlevert til miljø- og klimaminister Tine Sundtoft på ein
På forrige opne dialogkveld (i august 2014) var det smekkande fullt i festsalen på Klepp. Også denne gongen
Tid: Onsdag 15 april kl. 9 – 15. Stad: Genoloftet, Rogaland landbrukspark på Særheim i Klepp Vil du
I samarbeid med partnerar i Litauen har HLB fått EØS-midlar til m.a. å gjennomføra fleire verdiskapingsseminar knytt til
Fantastisk stemning og full sal (200!) då Jærsmiå, og resultata frå HLB sitt dialogarbeid, vart presentert offentleg i
I ein heilt fersk rapport frå Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) kjem det fram mykje misnøye med
Studenter og forelesere fra HLB's samarbeidspartnere i Frankrike og Tyrkia, besøkte nylig Jæren for det aller siste prosjektmøtet
I eit nytt dialogprosjektet skal HLB og kommunane Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå utforska og utvikla felles
Sandnes er landets raskast veksande by, men også ein av landets største landbrukskommunar. Det første veit dei fleste,
I landets første tankesmie av sitt slag, skal interessentane som kjempar om jærlandskapet inviterast opp av skyttargravene og
Auka matproduksjonen må tyda meir intensiv landbruksdrift. Samtidig møter bonden stadig fleire krav knytt til natur-/kulturvern på eigen
HLB innleiar hausten 2013 eit prosjektsamarbeid med The Lithuanian Association for Castles and Manors (LACM), ein organisasjon som
HLB har vunne ein offentleg anbodsrunde om evalueringa av Jæren vannområde (tidlegare Aksjon Jærvassdrag). Prosjektleiar er forskar ved
Det HLB-leia EU-prosjektet SISTRE hadde sitt første planleggingsmøte tidleg i november. Deltakarar frå Noreg, Frankrike og Tyrkia drøfta korleis ein pedagogisk
HLB og Sandnes kommune innleiar no eit breispektra samarbeid med utgangspunkt i høgskulen sine pågåande forskingssatsingar rundt jordvern,
HLB har vunne ein offentleg anbodsrunde om å få leia prosessen rundt utviklinga av ny reiselivsstrategi for Rogaland.
Forskar/høgskulelektor Johan Barstad ved HLB er med i eit nytt og spennande europeisk forskarnettverk. Det nye nettverket Urban
HLB gjennomfører eit omfattande forskingsarbeid rundt kollektive oppfatningar og bruk av det opne og landbruksproduserte jærlandskapet. Målsetjinga er
Med utgangspunkt i den positive utviklinga i den vesle bygda Finnøya i hamsunkommunen Hamarøy set eit HLB-leia formidlingsprosjekt
Kan me bruka våre tradisjonelle hesterasar rundt Nord-Atlanteren på nye måtar innanfor reiselivet? Dette er utgangspunktet for ei
Våren 2010 lyste Innovasjon Noreg ut 13 millionar kroner (3 millionar øyremerka Nord-Noreg) til norske høgskular og universitet
I områda Steigen/Hamarøy og Hattfjelldal i Nordland er ei spennande satsing på gang rundt omgjering av nedlagdedriftsbygningar til
I sommar vart det klart at HLB er godkjend som ein av 9 partnerar i det europeiske erfaringsutvekslings-
Ei rekkje meir eller mindre parallelle utviklingstrekk – teknologiske endringar, nedgang innanfor tradisjonelle produksjonar, framveksten av  samdrifter og nye
Stad- og næringsutvikling i kystlandskapet Målsetjinga med dette prosjektet var utvikla ein modell og strategi for korleis konsentrert