Close

Kronikkar, artiklar og innlegg

Å læra verda å fø seg sjølv

Dag Jørund Lønning, professor/rektor HLB Industrilandbruket øydelegg planeten sine naturressursar i rekordfart. “Billeg mat” blir det heller ikkje av denne produksjonsforma. Snarare tvert om. Alternativet? Me må heia det me klarar på den lokale matrevolusjonen! Moldinteressa blømer. Utanfor landbruket.. I tida etter Jordboka kom i fjor haust har eg reist land og strand med foredrag Continue Reading

Om lokal mat og distriktsløftet som ikkje kom

Av professor Dag Jørund Lønning Satsing på nye matspesialitetar og lokal foredling skulle gje bygda og småskalalandbruket nye bein å stå på. Og ja, matspesialitetane har kome, men dette distriktsløftet er knappast mogleg å få auga på i dag. Kva skjedde? Ny forskingsrapport: Korleis kan lokal mat gje meir lokal verdiskaping? Saman med kollega Johan Continue Reading

Nyskaping på garden. Kva det eigentleg handlar om

Av Dag Jørund Lønning, professor i nyskaping og bygdeutvikling og rektor ved HLB   Nyskaping er risikofylt og særs krevjande. «Løna» kan derimot vera uendeleg stor. Gardsfellesskapet forvitrar Me menneske er fellesskapssøkjande. Og ein gong var den norske garden eit fellesskap i seg sjølv. Fleire generasjonar delte både arbeidsbyrder, gleder og sorger. Over forholdsvis kort Continue Reading

Kommunereform og norsk motmakt

Av professor Dag Jørund Lønning Nok ein gong skal store samfunnsendringar pressast fram ovanfrå. Igjen er det sentralmakta, deira utvalde “ekspertar” og regionale allierte i næringsliv og politikk som er pådrivarane. Og nok ein gong vaknar den norske motmakta. Mangeårig forskings- og utviklingsarbeid rundt folkeleg mobilisering har lært meg ein ting: Det er alltid mykje Continue Reading

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar

Rektor ved HLB, Dag Jørund Lønning, har skrive ein rettleiar i lokalsamfunnsutvikling på oppdrag for konferansesamarbeidet mellom vestlandsfylka, Vestlandsk Vidsyn. Rettleiaren byggjer på modellen Lønning har utvikla gjennom mange år som bygdeutviklingsforskar, innovasjonsallmenningen. Rettleiaren kan lesas eller lastast ned frå Vestlandsk Vidsyn sitt fagbibliotek. Lenk til rettleiar i lokalsamfunnsutvikling.

Artikkel av Rhys Evans, 2010: ‘New virtue in virtuous forests: community woodlands in Scotland a decade on”.

Evans, Rhys 2010: ‘New virtue in virtuous forests: community woodlands in Scotland a decade on.’ In Ambrose-Oji, B.,  and Fancett, K., (Eds.), 2011, Woods and forests in British society: progress in research and practice. Forest Research Monograph: 3. Farnham Surrey, Forest Research. pp 87 – 93. ISBN 978-0-85538-828-7

Artikkel av Rhys Evans 2011: Case Study Methods for Sustainability Research

Evans, Rhys 2011: “Case Study Methods for Sustainability Research” in Franklin, A and Blyton, P (eds) Researching Sustainability: A Guide to Social Science Methods, Engagement and Practice. Earthscan: England. (2011). http://books.google.com/books?id=QfJBYgEACAAJ&dq=researching+sustainability&hl=en&ei=CvgBTqmBOoS48gPV1OXEAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA