Close

Internasjonale prosjekt

Nytt prosjekt: Kulturarv og formidling i Plonsk, Polen

A new dimension of culture in Płońsk The establishment of the Płońsk Region Museum in the former railway station building and the astronomical observatory with planetarium in the historic water tower are the main tasks to be carried out under the project entitled “Improving access to cultural resources in Płońsk”. But not only. The new Continue Reading

HGUt med på storskala kulturarvsatsing i Romania

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er norsk partner i eit stort utviklingsprosjekt for å restaurera Marghiloman Manor, ein herregard rundt 100 kilometer søraust for Bucuresti. Høgskulen skal samarbeida med med National Institute for Heritage (RO), Sonoro Assocation (RO) og The Paper Mill Association (RO) i ei satsing som blir støtta med meir enn 2 millionar Continue Reading

Social Farming in Higher Education

SoFarEDU is an international project which will create a trans-national Higher Education curriculum and teaching materials for the field of Social Farming (SF). The project is led by Thüringer Ökoherz e.V. in Germany.    What is Social Farming? Across Europe, Social Farming has many names, including Care Farming, Social Care Farming, and even Grøn Omsorg. Social Continue Reading

Ungarske forskarar på vitjing hos HLB

I førre veke var tre ungarske forskarar frå Szeged-universitet på vitjing hos HLB. Dr. Rhys Evans har saman med landbruks- og reiselivsforskarane jobba med å utarbeide prosjektsøknad om EØS-midlar, over Eramus+-programmet. Prosjektsøknaden fokuserer på utdanning innan berekraftig reiseliv, og vil moglegvis føre til fleire ulike prosjekt i framtida. Besøket blei finansiert av Tudás Fundation of Knowledge.

Besøk fra Tsjekkia og Litauen

HLB har de siste årene hatt utviklingsorientert prosjektsamarbeid i både Litauen og Tsjekkia. Prosjektene har vært støttet med EØS-midler. Nylig besøkte delegasjoner fra disse to landene Særheim for å evaluere avsluttede prosjektet og diskutere videre samarbeid. Det ble gjensyn med flere representanter fra det Litauiske kulturdepartementet. Disse kom sammen med personer fra Riksantikvarens utenlandsavdeling. Fokus Continue Reading

HLB som kunnskapspartnar i kyrkjerestaurering i Litauen

18.-19. Juli hadde professor Dag Jørund Lønning og dr. Rhys Evans verdiskapingskurs for lokalbefolkinga i bygda Kintai, i Litauen. Kurset er gjennomført som del av eit EØS-prosjekt om kulturarv i Litauen, der HLB har vore kompetansepartnar i restaureringa av ei kyrkje frå 1700-talet. Målet med prosjektet er å skape eit ressursgrunnlag for utvikling av turisme Continue Reading

HLB med verdiskapingskurs i Litauen

I samarbeid med partnerar i Litauen har HLB fått EØS-midlar til m.a. å gjennomføra fleire verdiskapingsseminar knytt til restaurering av gamle slott/herregardar og kyrkjer i Litauen. Første utgåve av kurset går tidleg i september, 2014 Her skal 25 deltakarar studera korleis arbeidet med å restaurera det gamle og staselege Abromiskes Manor kan generera sosial, kulturell Continue Reading

SISTRE –prosjektet: Internasjonale prosjektdeltakere fikk det beste av Jæren

Studenter og forelesere fra HLB’s samarbeidspartnere i Frankrike og Tyrkia, besøkte nylig Jæren for det aller siste prosjektmøtet i SISTRE-prosjektet. Ansvarlig for gjestene, førsteamanuensis Rhys Evans, sørget for å vise frem det han selv beskriver som «Best of Jæren». Tidligere samlinger har funnet sted i Istanbul, hvor HLB sine studenter og forelesere fikk lære mer Continue Reading

Kulturarvsamarbeid i Litauen

HLB innleiar hausten 2013 eit prosjektsamarbeid med The Lithuanian Association for Castles and Manors (LACM), ein organisasjon som arbeider for at dei mange herregardane, slotta og borgene i Litauen skal haldast vedlike og koma lokalbefolkning til gode i framtida. I første omgang går ein inn i eit forprosjekt med fokus på kulturarv, lokalsamfunn og verdiskaping. Continue Reading

HLB leiar EU-prosjekt om læring

Det HLB-leia EU-prosjektet SISTRE hadde sitt første planleggingsmøte tidleg i november. Deltakarar frå Noreg, Frankrike og Tyrkia drøfta korleis ein pedagogisk kan leggja best mogleg til rette for vaksne studentar. The SISTRE project focuses on improving understanding and practice in order to improve retention rates for adult students who return to classes after a period away from formal education. Continue Reading

HLB leiar storsatsing på hesteturisme rundt Nord-Atlanteren

Kan me bruka våre tradisjonelle hesterasar rundt Nord-Atlanteren på nye måtar innanfor reiselivet? Dette er utgangspunktet for ei storsatsing på hesteturisme som HLB no skal leia. Saman med partnerar i Sogn og fjordane, på Færøyane og på Island, skal høgskulen utvikla nye forretningsmodellar for hesteturisme som koplar saman kystlandskapet, dei mange historiene som lever i Continue Reading

HLB med i europeisk utviklingsprosjekt

I sommar vart det klart at HLB er godkjend som ein av 9 partnerar i det europeiske erfaringsutvekslings- og læringsprosjektet Volare (Voice of the Learner as Real Enablement). Prosjektet ligg innanfor EU-programmet Grundtvig Lifelong Learning, og har, i tillegg til HLB, partnerar frå Tyrkia, Hellas, Bulgaria, Romania, Malta, Belgia, Tyskland og Storbritannia. I partnarskapet finn ein Continue Reading