Close

Høgskulen for grøn utvikling

Lanseringsfest for “Første Losebok. Naturanto”

Velkomne til lanseringsfesten “Grøn laurdag i mørk november” I samband med lanseringa av prof. Dag Jørund Lønning si nye Første Losebok. Naturanto, inviterer Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) til arrangementet «Grøn laurdag i mørk november». Tid og stad: Bryne Mølle laurdag 27 november kl. 10.30 – 16.00 Billett kr 250,- kan kjøpast her. Boka utforskar Continue Reading

Nytt prosjekt: Kulturarv og formidling i Plonsk, Polen

A new dimension of culture in Płońsk The establishment of the Płońsk Region Museum in the former railway station building and the astronomical observatory with planetarium in the historic water tower are the main tasks to be carried out under the project entitled “Improving access to cultural resources in Płońsk”. But not only. The new Continue Reading

Nesten dobla studenttal og rik prosjekttilgang

Stor vekst for liten høgskule Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) på Bryne startar opp nytt studieår med veksande studentmasse og rik prosjektinngang. Ved årsskiftet blei det som før var samvirkeselskapet Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) omgjort til den sjølveigande stiftinga Høgskulen for grøn utvikling (HGUt). Dette for å oppfylla nye offentlege krav til eigarformer Continue Reading

HGUt med på storskala kulturarvsatsing i Romania

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er norsk partner i eit stort utviklingsprosjekt for å restaurera Marghiloman Manor, ein herregard rundt 100 kilometer søraust for Bucuresti. Høgskulen skal samarbeida med med National Institute for Heritage (RO), Sonoro Assocation (RO) og The Paper Mill Association (RO) i ei satsing som blir støtta med meir enn 2 millionar Continue Reading

HGUt leiar storsatsing på naturbyggjande/regenerativt landbruk i Rogaland

Høgskulen for grøn utvikling, ved professor Dag Jørund Lønning, skal dei tre komande åra leia arbeidet med å utvikla ei større pilotsatsing på naturbyggjande (regenerativt) landbruk i Rogaland. Prosjektet skal utforska korleis landbruket framover kan bli eit viktig verktøy i kampen mot øydeleggjande klimaendringar og akselererande naturmangfaldstap. 13 gardar over heile fylket (kan bli fleire) Continue Reading

Velkommen på Kompostfest 2020!

Kompostfest 2020 Bryne Mølle 14 mars I samband med utgjevinga av prof. Dag Jørund Lønning si nye «Kompostboka. Om å byggja natur» inviterer Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) til ei storstilt feiring av gjenbruket og den sirkulære økonomien. Kompost og kompostering – omdanning av organisk avfall til det viktigaste av alt, levande mold – er Continue Reading

Lokal utvikling i Lidsbark, Polen

Lokal utvikling i Lidsbark, Polen Johan Barstad og Rhys Evans frå HGUt besøkte nyleg Lidsbark, ein liten by, nordaust i Polen. Det regionale museet har invitert oss til samarbeid om ein søknad om EØS-midlar til lokalt restaureringsarbeid. I ein slik søknad må prosjektdeltakarane presentere eit gjennomført opplegg for å bruke restaureringsprosessen til å involvere lokale Continue Reading

Arealkrevjande utbyggingar som miljø- og samfunnspilotar?

Akselererande klimaendringar og katastrofale naturmangfalds- og matjordstap tvingar oss alle til å tenkja nytt. Dette gjeld også i planlegging og gjennomføring av arealkrevjande utbyggingar. Negative miljøpåverknader (t.d. klimautslepp) må kuttast, og samtidig må ny kunnskap om m.a. karbonfangst, bygging av matjord og tilrettelegging for biologisk mangfald  byggjast inn i prosjektdesign. Denne arbeidsrapporten presenterer ein modell Continue Reading

Barn i Landbruket – Barnearbeid eller rekrutterings- og helsetiltak?

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er ute med ny rapport om barn i landbruket. Rapporten er skrevet av prosjektleder og HLB-forsker Maria Almli. Forprosjektet Barn i landbruket har avdekket mange verdimessige floker, kronglete lovverk, og en hel del paradokser knyttet til temaet barn i arbeid. På den ene siden er det historisk få barn Continue Reading

Barn i landbruket

Rapporten er skrevet av prosjektleder og HLB-forsker Maria Almli. Forprosjektet har vært finansiert av Steigen og Nordland Bondelag, Nordland fylkeskommune og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Denne rapporten markerer avslutningen av forprosjektet Barn i landbruket. Forprosjektet har hatt som mål å kartlegge behovet for, og utarbeide et kunnskapsgrunnlag for et hovedprosjekt omkring temaet Barn i Continue Reading

Bryne som regionsenter. Om gjerestader, verestader og gjereverestader

Kva er eit regionsenter? Og kvalifiserer Bryne i realiteten til ei slik nemning? Korleis kan me løysa arealkonfliktane som oppstår rundt etableringar i eller utanfor sentrum? HLB presenterer ein ny måte å tenkja senter- og regionutvikling i Arbeisrapporten “Regionsenteret Bryne. Om gjerestader, verestader og gjereverestader” Arbeidsrapport Bryne regionsenter endeleg

Nyskaping, naturnært og lokalmat i fokus på HLB i dag: Stort besøk fra Bjørnefjorden matkultur

Både bønder, produsenter, kokker og næringssjefer møtte i forelesningssalen ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), nysgjerrige på det viktige arbeidet og aktiviteten som skjer på huset for tiden. Alle i gruppen er medlemmer i Bjørnefjorden matkultur, et spennende og fremtidsrettet nettverk som setter lokal mat og bærekraft i fokus. I Veslestova fikk de oppleve Continue Reading

Social Farming in Higher Education

SoFarEDU is an international project which will create a trans-national Higher Education curriculum and teaching materials for the field of Social Farming (SF). The project is led by Thüringer Ökoherz e.V. in Germany.    What is Social Farming? Across Europe, Social Farming has many names, including Care Farming, Social Care Farming, and even Grøn Omsorg. Social Continue Reading

Ser på nye muligheter for hesteturisme i Sverige

En gruppe kreative og nytenkende hesteentreprenører møttes på den vakre og innovative urtegården Österlenkryddor i Sverige for å se nærmere på fremtidsmuligheter innen hesteturisme. Samlingen ble ledet av førsteamanuensis ved HLB, Rhys Evans, som har dette som et av sine spesialfelt. Dette er den første samlingen av sitt slag i Sverige. Forankring, mobiliseringsarbeid og deltakende Continue Reading

HLB bidrar til å styrke høyere utdanning innen grønn omsorg (social farming) i Erasmus+-prosjekt

Førsteamanuensis ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), Rhys Evans, møtte nylig de europeiske partnerne på det andre møtet i prosjektet Social farming in higher education (SoFarEDU). I prosjektet skal det utvikles læreplaner for høyere utdanning innen grønn omsorg (social farming). Læreplanene skal tilpasses en bachelorgrad på området, og være relevante på tvers av landegrenser. Continue Reading

Å læra verda å fø seg sjølv

Dag Jørund Lønning, professor/rektor HLB Industrilandbruket øydelegg planeten sine naturressursar i rekordfart. “Billeg mat” blir det heller ikkje av denne produksjonsforma. Snarare tvert om. Alternativet? Me må heia det me klarar på den lokale matrevolusjonen! Moldinteressa blømer. Utanfor landbruket.. I tida etter Jordboka kom i fjor haust har eg reist land og strand med foredrag Continue Reading

Årsmøtet vel blåst! HLB retter blikket mot utviklingsmuligheter rundt naturnær matproduksjon

I det sjarmerende Serigstadbygget, midt i sentrum av jærhovedstaden Bryne, holdt Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) sitt årsmøte mandag 12. mars. Høsten 2017 flyttet nemlig høgskolen sine kontorer fra Særheim til den gamle ullvarefabrikken. Hovedsaker, i tillegg til formelle årsmøtesaker, var HLBs satsing på regenerativt landbruk. Rektor Dag Jørund Lønning ønsket forsamlingen velkommen til Continue Reading

Konsument eller borgar? Grüne Woche og kampen om framtidslandbruket

Kampen om framtidslandbruket si sjel, kampen mellom det industrielle og det menneskenære, rasar over heile verda. Inne i messehallane på Grüne Woche må ein leita litt for å finna uttrykk for denne kampen. Men dei finst. Bak megatraktorane og forbrukaridyllen.. Professor Dag Jørund Lønning, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Grüne Woche skal vera det globale Continue Reading

Landbrukspolitikken undergrev verdsarvstatusen til fjordane. Tid for landskapspolitikk a la Sveits?

Radikale politiske grep må til for å stoppa attgroing og landbrukspessimisme i verdsarvområda i vestlandsfjordane    Av Dag Jørund Lønning, professor og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling   Kva skjer når landbruket forsvinn? Landbruk er den menneskelege aktivitet med størst estetisk innverknad på det kringliggjande naturlandskapet. Det gjeld både når landbruket er aktivt Continue Reading

Lokal mat: Stort behov for nyorientering

Me treng eit breiare perspektiv på lokal mat. Me treng og langt meir presise merkeordningar. Det hastar. Av Dag Jørund Lønning, professor/rektor HLB Då «nisjemat» første gong vart lansert som offisiell satsing i Norge, med Kåre Gjønnes si landbruksmelding i 1999, vart det understreka at marknadskreftene måtte styra ei vidare utvikling på dette feltet. Det Continue Reading

Kunnskapen som snur om på det meste?

Av Dag Jørund Lønning, profesor/rektor HLB Debatten om mi nyleg framlagde Jordboka har handla for lite om kva betydning den nye kunnskapen om mold kan få for matproduksjon, klimapåverknad og strukturutvikling i landbruket. Har me for første gong eit verkeleg alternativ til «større og færre»-tenkinga? Det å «bremsa» er lite mobiliserande Gjennom årlege landbruksforhandlingar har Continue Reading

Oppstart av Inn på Tunet-fagkurs i slutten av november

Fagkurs Inn på Tunet (10 studiepoeng) I samarbeid med Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling tilbyr Inn på Tunet hausten 2017 eit spesielt utvikla fagkurs for nye – og eksisterande – Inn på Tunet tilbydarar. OPPTAKSPORTAL IPT-KURS.  Kurset byggjer på tre hovudpillarar: Inn på Tunet økonomien. Kalkulering og prissetjing. Gode og enkle system. Inn på Tunet Continue Reading

Korleis kan norsk vilt gje meir næringsutvikling?

HLB har gjennomført eit forprosjekt om næringsutvikling basert på viltkjøt. Oppdragsgjevar har vore Norges Jeger og Fiskerforbund. Prosjektleiar for oppdraget har vore seniorforskar Johan Barstad. Rapporten ligg no føre. Eit hovedfunn er at verdikjeder innanfor vidarefordeling og sal av vilt må vera lokale for å vera effektive. Lokalsamfunnet må spela ei viktig rolle. Det finst Continue Reading

Den nye grøne revolusjonen er i gang

For ein fantastisk dag den blei, dagen då Jordboka blei lansert i ei fullsett Storstove på Bryne. Stemninga i salen vart nærast elektrisk ettersom det eine faginnlegget etter det andre peika ut ei ny og moldvennleg utviklingsretning for framtidslandbruket, ei retning som kan gje langt høgare produktivitet, langt meir miljø- og klimavennleg produksjon, og til Continue Reading

Ungarske forskarar på vitjing hos HLB

I førre veke var tre ungarske forskarar frå Szeged-universitet på vitjing hos HLB. Dr. Rhys Evans har saman med landbruks- og reiselivsforskarane jobba med å utarbeide prosjektsøknad om EØS-midlar, over Eramus+-programmet. Prosjektsøknaden fokuserer på utdanning innan berekraftig reiseliv, og vil moglegvis føre til fleire ulike prosjekt i framtida. Besøket blei finansiert av Tudás Fundation of Knowledge.

Den nye grøne revolusjonen: Mot det høgproduktive og klimapositive framtidslandbruket – UTSOLGT

Topp internasjonale namn innleiar i Storstova på Bryne på Verdas Matvaredag 16. oktober 2017 (kl. 10:00 – 16:00)! HLB inviterer til stort lanseringsseminar for professor Dag Jørund Lønning si Jordboka. Det fantastiske universet under føtene våre – boka om den utrulege matjorda. PÅMELDING Sentrale tema: Korleis kan landbruket bli både langt meir produktivt og langt Continue Reading

Verdiskapingspotensialet bør avgjera kvar Landbruksdirektoratet skal liggja

Det å flytta statlege arbeidsplassar ut frå Oslo kan gje ein betydeleg verdiskapingseffekt, skriv ei forskargruppe frå HLB i  rapporten “Kvifor Landbruksdirektoratet bør bli eit verdiskapingsdirektorat”. Landbruksdirektoratet bør lokaliserast der verdiskapingseffektane blir størst, held forskarane fram, og konkluderer med at Jæren vil vera det beste alternativet. Jæren gir stor nærleik til heile verdikjeda i det Continue Reading

Sjefsredaktør for nytt fagtidsskrift

Rektor ved HLB, professor Dag Jørund Lønning, er utnemnt til sjefsredaktør for det nystarta fagtidsskriftet Journal of Agricultural and Rural Research (JARR). Tidsskriftet har forankring ved to landbruksuniversitet i Bangladesh, men har elles ein redaksjon med forskarar både frå Asia, Afrika og Europa. Det fagfellevurderte tidsskriftet kjem med første nummer no i sommar, og det Continue Reading

– Jordvern er samfunnsinteresse

– Den beste måten å styrka jordvernet på, er å verta langt tydelegare på samfunnsnytte over tid, sa professor Dag Jørund Lønning då han la fram resultata frå dialogarbeidet i Prosjekt Makebytte. Forslaga frå det HLB-leia dialogutvalet vil gjera det betydeleg vanskelegare å byggja ned god matjord. Samtidig skal ein og sikra landbruksinteressene i dei Continue Reading

Nytt dialogprosjekt om jordvern og makebytte i landbruket

Skal nedbygging av matjord i det heile vera mogleg? Kva krav skal stillast til utbyggar? I det HLB-leia Prosjekt Makebytte møtest ulike arealinteressentar i jærregionen til verdiskapande dialog om forholdet mellom jordvern og andre samfunnsinteresser.  Bakgrunn Det blir framleis bygd ned mykje matjord i Noreg. Matjorda er spesielt utsett i område med høge arealverdiar og Continue Reading

Besøk fra Tsjekkia og Litauen

HLB har de siste årene hatt utviklingsorientert prosjektsamarbeid i både Litauen og Tsjekkia. Prosjektene har vært støttet med EØS-midler. Nylig besøkte delegasjoner fra disse to landene Særheim for å evaluere avsluttede prosjektet og diskutere videre samarbeid. Det ble gjensyn med flere representanter fra det Litauiske kulturdepartementet. Disse kom sammen med personer fra Riksantikvarens utenlandsavdeling. Fokus Continue Reading

Om lokal mat og distriktsløftet som ikkje kom

Av professor Dag Jørund Lønning Satsing på nye matspesialitetar og lokal foredling skulle gje bygda og småskalalandbruket nye bein å stå på. Og ja, matspesialitetane har kome, men dette distriktsløftet er knappast mogleg å få auga på i dag. Kva skjedde? Ny forskingsrapport: Korleis kan lokal mat gje meir lokal verdiskaping? Saman med kollega Johan Continue Reading

Ny forskingsrapport: Den lokale maten gir for lite lokal verdiskaping

I den nye rapporten Lokal mat for lokal utvikling, ser professor Dag Jørund Lønning og seniorforskar Johan Barstad frå HLB nærare på forholdet mellom lokal mat og verdiskaping i distrikta. Produktmangfaldet er stadig aukande i Noreg, men kvifor er lokal mat framleis så lite synleg både blant dei store aktørane i reiselivet og i matbutikken Continue Reading

Gratulerer til nye bachelorkandidater!

Seks nye bachelorkandidater presenterte bacheloroppgavene sine 10 juni. Dette er Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) sitt sjette kull med bachelorkandidater i nyskaping og samfunnsutvikling (tidligere: BA bygdeutvikling). Bacheloroppgaven er en del av kurset Nyskaping og samfunnsarbeid. Studentene har brukt pensumlitteratur og gjennomført egne feltarbeid som utgangspunkt for oppgaven. Disse oppgavene ble presentert: Jørn Skaarud-Aarsland Continue Reading