HGUt – Høgskulen for grøn utvikling

For grøn verdiskaping

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible høgskulekurs med fokus på naturnær verdiskaping og lokalsamfunnsutvikling. HGUt tilbyr også landets einaste bachelorutdanning i nyskaping og regenerativ utvikling.

HGUt skal:
– Vere ein aktiv partnar for utvikling av kunnskap, kompetanse og entreprenørskap i norske lokalsamfunn
– Tilby undervisning på høgskulenivå innanfor grøn næringsutvikling og regenerativ utvikling meir generelt
– Driva forskings- og utviklingsarbeid som støttar opp om måla våre
– Vere tilgjengeleg for studentar frå heile landet gjennom direkte videooverført undervisning i alle kurs. Studer frå campus, lokalt studiesenter eller eigen heim

Nyheiter

Stor vekst for liten høgskule Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) på Bryne startar opp nytt studieår med veksande
Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er norsk partner i eit stort utviklingsprosjekt for å restaurera Marghiloman Manor, ein
Høgskulen for grøn utvikling, ved professor Dag Jørund Lønning, skal dei tre komande åra leia arbeidet med å
Kompostfest 2020 Bryne Mølle 14 mars I samband med utgjevinga av prof. Dag Jørund Lønning si nye «Kompostboka.
Lokal utvikling i Lidsbark, Polen Johan Barstad og Rhys Evans frå HGUt besøkte nyleg Lidsbark, ein liten by,
Akselererande klimaendringar og katastrofale naturmangfalds- og matjordstap tvingar oss alle til å tenkja nytt. Dette gjeld også i